Tagarchief: omzetbelasting

Inhoudelijke eisen die aan een factuur worden gesteld

In het vorige artikel besprak ik de regels die gelden ten aanzien van een factuur. Wat ik niet heb behandeld is waar een factuur inhoudelijk aan moet voldoen. Een correcte factuur is van uiterst belang voor de btw. De aftrekbare btw (de voorbelasting) wordt afhankelijk gesteld van een op de ‘voorgeschreven wijze opgemaakte factuur’. Hieronder valt ook een inhoudelijk correcte factuur. Als je als ondernemer een inkoopfactuur in handen hebt, die niet voldoet aan de inhoudelijke eisen, dan heb je in beginsel geen recht op aftrek van de voorbelasting. Dus, wat moet er op een factuur vermeld staan? Lees verder

De factuur en de omzetbelasting

De factuur is het belangrijkste document voor de omzetbelasting. De Staatssecretaris van Financiën noemt de factuur één van de meest belangrijke en meest uitgewisselde documenten in het handelsverkeer. Aan welke eisen moet een factuur voldoen? Wanneer moet je een factuur uiterlijk uitreiken? Moet je een factuur altijd uitreiken? Wat is een factuur? De Wet op de omzetbelasting 1968 geeft antwoorden op de bovenstaande vragen. Het is van uiterst belang dat de afnemer een correcte factuur in handen heeft. Omdat de aftrekbare btw (de voorbelasting) afhankelijk wordt gesteld van een op de ‘voorgeschreven wijze opgemaakte factuur’. Lees verder

Naheffingsaanslag btw voor zonnepanelen

Naheffingsaanslag omzetbelasting

Het Algemeen Dagblad berichtte vrijdag 30 mei dat 3000 eigenaren van zonnepanelen een naheffingsaanslag hebben gekregen. De naheffingsaanslag omzetbelasting bedraagt in totaal € 5161. De particulieren die een naheffingsaanslag hebben gekregen, zijn vergeten hun kwartaalaangifte omzetbelasting in te dienen. Wat kun je hiertegen doen? Lees verder

Belastingdienst beantwoordt vragen over zonnepanelen en btw

Op 20 juni 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijke uitspraak gewezen (de zaak ‘Fuchs’) voor particulieren met zonnepanelen. Dit arrest bevestigt dat particulieren met zonnepanelen op hun dak onder bepaalde omstandigheden kwalificeren als ondernemer voor de btw. Hierover heb ik eerder een artikel geschreven. Op de website van de Belastingdienst is op 8 november een nieuwsbericht gepubliceerd over zonnepanelen en ondernemerschap voor de btw. De Belastingdienst geeft antwoord op veelgestelde vragen over de praktische uitwerking van het arrest van het Hof van Justitie. Lees verder

Zonnepanelen en belasting – de zaak Fuchs

Zonnepaneel dak btwHet Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bepaald dat particulieren recht hebben op teruggaaf van btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Dit arrest is gewezen op 20 juni 2013 en wordt ook wel de zaak Fuchs genoemd. Het Hof van Justitie heeft in deze zaak bepaald dat dhr. Fuchs wel een ondernemer was voor de omzetbelasting. Daarom had hij recht op teruggaaf van de btw die hij had betaald bij de aanschaf en installatie van zijn zonnepanelen. Betekent dit dat Nederlandse particulieren ook recht op teruggaaf van btw hebben bij de aanschaf en installatie van zonnepanelen? Lees verder