Tagarchief: factuur

Inhoudelijke eisen die aan een factuur worden gesteld

In het vorige artikel besprak ik de regels die gelden ten aanzien van een factuur. Wat ik niet heb behandeld is waar een factuur inhoudelijk aan moet voldoen. Een correcte factuur is van uiterst belang voor de btw. De aftrekbare btw (de voorbelasting) wordt afhankelijk gesteld van een op de ‘voorgeschreven wijze opgemaakte factuur’. Hieronder valt ook een inhoudelijk correcte factuur. Als je als ondernemer een inkoopfactuur in handen hebt, die niet voldoet aan de inhoudelijke eisen, dan heb je in beginsel geen recht op aftrek van de voorbelasting. Dus, wat moet er op een factuur vermeld staan? Lees verder

De factuur en de omzetbelasting

De factuur is het belangrijkste document voor de omzetbelasting. De Staatssecretaris van Financiën noemt de factuur één van de meest belangrijke en meest uitgewisselde documenten in het handelsverkeer. Aan welke eisen moet een factuur voldoen? Wanneer moet je een factuur uiterlijk uitreiken? Moet je een factuur altijd uitreiken? Wat is een factuur? De Wet op de omzetbelasting 1968 geeft antwoorden op de bovenstaande vragen. Het is van uiterst belang dat de afnemer een correcte factuur in handen heeft. Omdat de aftrekbare btw (de voorbelasting) afhankelijk wordt gesteld van een op de ‘voorgeschreven wijze opgemaakte factuur’. Lees verder