Buitenlandse kentekens betalen geen belasting

Pools kentekenWel eens een auto of busje met een Pools kenteken op de Nederlandse autowegen gezien? Het schijnt dat eigenaren van een voertuig met buitenlands kenteken geen wegenbelasting en BPM betalen. In november 2011 deden Tweede Kamer-leden hier al hun beklag over. De Belastingdienst zet allerlei middelen in om te controleren of het hebben van een buitenlands kenteken rechtmatig is. Hoe zit het op dit moment met buitenlandse kentekens?

In principe dient elke in Nederland wonende persoon zijn motorrijtuig(en) te laten registeren in het Nederlands kentekenregister.[1] Hierop zijn enkele uitzonderingen van toepassing. Bijvoorbeeld een voertuig dat deelneemt aan het internationale verkeer hoeft geen Nederlandse kenteken te hebben. Voorwaarden hierbij zijn dat het voertuig eigendom is van een niet in Nederland gevestigde persoon en het voertuig zich tijdelijk in Nederland bevindt.[2] De Dienst Wegverkeer (RDW) beheert het kentekenregister. De RDW geeft kentekenregistraties door aan de Belastingdienst. Hierdoor kan de Belastingdienst bij de juiste personen motorrijtuigenbelasting (in de volksmond ook wel genoemd ‘wegenbelasting, hierna MRB) en belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) heffen. Maar, ook als een burger in Nederland houder is van een auto met een buitenlands kenteken, is hij verplicht MRB en BPM te betalen.[3] Hoe komt het dan dat er alsnog personen zijn die met een buitenlands kenteken in Nederland rijden?

Inschrijving GBA leidt tot wegenbelasting

Een mogelijk scenario is dat er onrechtmatig in een auto met buitenlands kenteken wordt gereden (wat volgens mij vaak voorkomt). Een andere optie is dat diegene die rijdt in een auto met buitenlands kenteken geen Nederlands staatsburger is. Iemand die in een periode van zes maanden vier maanden in Nederland verblijft, is verplicht zich bij de GBA in te schrijven. Inschrijving bij de GBA betekent dat de auto in Nederland moet worden geregistreerd. Het voertuig krijgt dan een Nederlands kenteken. Vanaf dat moment moet in Nederland de MRB en BPM worden betaald, een WA-verzekering worden afgesloten en geldt de Nederlandse APK plicht.

Motie-van Bemmel

De controle op de verblijfstatus van arbeidsmigranten laat veel te wensen over. Mede daarom hebben de Tweede Kamer-leden van Bemmel, van Vliet en de Jong (allen PVV) op 29 november 2011 een motie voorgesteld. De redenen voor deze motie volgens deze Tweede Kamer-leden is dat veel auto’s en busjes van inwoners uit de voormalige Oostbloklanden (MOE) landen met buitenlandse kentekenplaten rondrijden in Nederland. Ook is het onmogelijk gebleken om verkeersboetes te innen omdat in deze landen geen centrale registratie van kentekens bestaat. De eigenaren van deze voertuigen zijn lastig te achterhalen. Daarbij betalen de eigenaren van deze auto’s geen wegenbelasting in Nederland. Daarom hebben deze Tweede Kamer-leden de regering verzocht:

“het in het Nederlandse kentekenregister mogelijk te maken dat buitenlandse kentekens uit de EU-landen hierin kunnen worden opgenomen, teneinde de inning van boetes en wegenbelasting mogelijk te maken en de eigenaren van buitenlandse voertuigen die hier als ZZP-er of werknemer aan de slag gaan te verplichten om, conform de GBA-systematiek, deze voertuigen in het Nederlandse kentekenregister in te schrijven [..]”

Op 29 november is deze motie (motie van Bemmel) ook aangenomen. In een brief van 5 maart 2012 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer bericht over de aangenomen motie Van Bemmel. In deze brief is aangegeven dat de uitwisseling van gegevens uit de nationale kentekenregisters tussen EU-lidstaten voor de afhandeling van verkeersovertredingen eenvoudiger zal worden met de implementatie van de Europese Richtlijn grensoverschrijdende handhaving (2011/82/EU). Deze richtlijn moet uiterlijk 7 november 2013 door alle lidstaten geïmplementeerd zijn. Boetes voor verkeersovertredingen op buitenlandse kentekens kunnen dan gemakkelijker worden geïnd. Dat is op dit moment vaak lastig, omdat de Nederlandse overheid van de meeste kentekens niet de gegevens van de eigenaar kan achterhalen. De richtlijn verplicht alle lidstaten om een centraal register van kentekens te hebben. De richtlijn maakt het mogelijk dat de gegevens over een kentekenhouder uitgewisseld kunnen worden met een andere lidstaat bij een verkeersovertreding (die onder de richtlijn valt). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is op dit moment bezig om ervoor te zorgen dat buitenlandse kentekens opgenomen kunnen worden in het Nederlandse kentekenregister.

Arbeidsmigranten met een buitenlands kenteken

Het aantal ingeschreven arbeidsmigranten tussen de 18 en 65 jaar in het GBA (peilmoment augustus 2012) is ongeveer 350.000 personen. De Belastingdienst is vanaf maart 2012 deze groep arbeidsmigranten actief aan het benaderen. De registratie van voertuigen met een Nederlands kentekenregister (RDW-kentekenregister) binnen deze groep is van maart tot september 2012 gestegen van 29% naar 31%. Dat is een toename van 7.000 registraties wat resulteert in een jaarlijkse opbrengst van ongeveer € 4 miljoen MRB. In de halfjaarsrapporage Belastingdienst (januari 2013) is aangegeven dat er voor ongeveer 1500 voertuigen met een buitenlands kenteken MRB wordt betaald. Deze voertuigen zijn dus niet opgenomen in het Nederlandse kentekenregister, maar zitten wel in het MRB-database van de Belastingdienst. Een kwart van deze aangevers komt uit het oosten van de EU (nadruk ligt op Polen) en de helft komt uit onze directe buurlanden (België en Duitsland). De Belastingdienst houdt sinds 2012 informatie over buitenlandse voertuigen apart bij. Het aantal voertuigen dat is opgespoord is in de bijlage opgenomen in een recent Kamerstuk.

Vrijstelling BPM en MRB bij kortstondig gebruik

Als je maximaal twee weken op de Nederlandse weg rijdt kun je een vrijstelling van BPM en MRB krijgen. Je hoeft dan geen BPM en MRB te betalen. Voorwaarde hierbij is dat het om een personenauto, motor of bestelauto moet gaan. Ook moet het voertuig in het buitenland zijn gehuurd, geleend of geleased en buiten Nederland zijn geregistreerd. Om de vrijstelling te krijgen, moet je melding doen bij de Belastingdienst met het online formulier Vrijstelling voor bpm en mrb bij kortstondig gebruik. De Staatssecretaris van Financiën meldt dat het in de praktijk regelmatig voorkomt dat vooraf geen vrijstelling kortstondig gebruik is aangevraagd. Ook als de vrijstelling niet van tevoren is aangevraagd, toetst de Belastingdienst op het moment van geconstateerd weggebruik of er recht bestond op de vrijstelling. In 2012 is 693 keer ‘ambtshalve’ een vrijstelling kortstondig gebruik verleend.

Toezicht op buitenlandse kentekens door de Belastingdienst

Op 29 november is ook de motie-De Rouwe aangenomen. In deze motie wordt de regering verzocht om “binnen drie maanden met een plan van aanpak te komen om te controleren of belasting is betaald voor (niet-geïmporteerde) auto’s met een buitenlands kenteken. Hierdoor heeft de Belastingdienst de activiteiten op dit gebied geïntensiveerd. De Belastingdienst zet 20 FTE in voor toezicht op de naleving met betrekking tot de buitenlandse kenteken. Het toezicht op de weg wordt binnen gezamenlijke verkeerscontroles uitgevoerd. Om belastingplichtigen sneller te kunnen detecteren worden kentekens van arbeidsmigranten opgenomen in de Automatic NumberPlate Recognition (ANPR) database. Bovendien worden er ‘waarnemingen ter plaatse’ uitgevoerd bij de woonadressen van arbeidsmigranten.

Samenvattend: mag je een auto met buitenlands kenteken hebben? Ja, maar als inwoner van Nederland hoor je wel BPM en MRB te betalen.

Voetnoten
 1. Artikel 36 lid 1 Wegenverkeerswet 1994
 2. Artikel 37-1-b Wegenverkeerswet 1994
 3. Artikel 7-1-c Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en artikel 1-6 Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen

20 gedachten over “Buitenlandse kentekens betalen geen belasting

 1. Pingback: Buitenlandse kentekens en wegenbelasting - Belastingstudent.com

 2. P.Pijpers

  Bij mij in de straat “Dunantdreef 50 te Maassluis” is een buitenlander komen wonen die nog steeds een buitenlands kenteken heeft.
  Als hij zich heeft aangemeld krijgt hij toch een Nederlands kenteken?
  Hij woont hier al maanden in Nederland.

  Reageren
  1. Orhan Tuzla Bericht auteur

   Beste P. Pijers,

   Als geen vrijstelling van toepassing is (student/grenswerker etc.), dan zal hij motorrijtuigenbelasting moeten betalen, ook als hij een buitenlands kenteken heeft.
   Als hij is ingeschreven in de GBA, hoort hij een Nederlands kenteken te hebben.

   Reageren
   1. Kamil

    Dus als een student geregistreerd is in Nederland kan op een auto rijden met een buitenlandse kenteken zonder gevolgen? Of begrijp ik dat verkeerd?

    Reageren
    1. Orhan Tuzla Bericht auteur

     Beste Kamil,

     Dat begrijp je verkeerd. Een student die studeert in Nederland, en die woonachtig is in het buitenland kan met een buitenlandse kenteken rijden in Nederland. Denk aan studenten die aan de grens wonen in Duitsland/België en studeren in Nederland.

     Reageren
  2. Tom

   Heel simpel….via de site van de belasting kan je aangifte doen van fraude…lees ontduiken wegenbelasting…. mijn buurman met een koophuis is Pools, rijd in een nieuwe Passat gekocht in Polen, ik in een nieuwe Skoda SuperB gekocht in Nederland…..ik betaal wel BPM en wegen belasting hij niet.

   Wat doe je dan…..aangifte doen…..heb ik ook gedaan, of er iets mee gebeurd hoor je niet ivm privacy (wat een gelul) maargoed, ik ben de frustratie een beetje kwijt.

   Over twee maanden nog een X aangifte doen, immers zijn vriendin rijd ook met een Pools kenteken.

   Groetjes uit Dordrecht

   Reageren
  3. Tom

   Heel simpel….via de site van de belasting kan je aangifte doen van fraude…lees ontduiken wegenbelasting…. mijn buurman met een koophuis is Pools, rijd in een nieuwe Passat gekocht in Polen, ik in een nieuwe Skoda SuperB gekocht in Nederland…..ik betaal wel BPM en wegen belasting hij niet.
   Wat doe je dan…..aangifte doen…..heb ik ook gedaan, of er iets mee gebeurd hoor je niet ivm privacy (wat een gelul) maargoed, ik ben de frustratie een beetje kwijt.
   Over twee maanden nog een X aangifte doen, immers zijn vriendin rijd ook met een Pools kenteken.

   Groetjes uit Dordrecht

   Reageren
 3. Hercules

  Gepensioneerd en eigenaar van een goede auto, woont om gezondheidsredenen 4 maal 2 maanden per jaar in Hongarije, heeft een Hongaarse belasting kaart en wenst zijn auto op Hongaars kenteken te zetten.

  Briefschrijver is dus 2 maal 1 maand en 1 maal 2 maanden in Nederland en zou volgens berichtgeving opnieuw BPM en BTW moeten betalen, Zonder dat hier sprake van export is (Is dat geen dubbel heffen).

  Graag bericht op cihant@zonnet.nl

  Reageren
 4. arda

  Er zijn twee belangrijke redenen waarom u (als eigenaar van een motorvoertuig) wegenbelasting dient te betalen. Voornamelijk wordt de wegenbelasting gebruikt voor het onderhoud van het wegennetwerk. De motorvoertuigen belasten namelijk het wegdek waardoor reparatie genoodzaakt is. De overheid gebruikt de wegenbelasting als inkomstenbron om de reparatie van het wegendek te kunnen financieren. Daarnaast wordt het wegennetwerk uitgebreid voor een betere infrastructuur voor de motorvoertuigen. De tweede reden waarom u wegenbelasting dient te betalen is het milieu. Het gebruik van motorvoertuigen is in bijna alle gevallen schadelijk voor het milieu. De hoogte van de wegenbelasting is hierdoor afhankelijk gemaakt van milieuverontreinigende factoren. De overheid geeft vrijstelling aan motorvoertuigen die een lage CO2 uitstoot hebben en dus minder schadelijk zijn voor het milieu.

  Er wonen in Nederland jaren lang polen met Poolse kenteken en betalen geen cent wegen belasting, wij betalen ons scheel het regering zuigt ons bloed leeg kijk naar Frankrijk zolang je auto gebruik gebruik je brandstof en in de brand stof zit de wegenbelasting kijk naar Duitsland België etc etc etc.

  boven genoemde verhaal is onzin politiek zorg dat de volk een krappe leven lijd, en er verandert niks

  Reageren
 5. Robin the Hood

  Bij ons in de straat wonen al 2 jaar polen, staan zeer waarschijnlijk ingeschreven omdat zij een huis gekocht hebben. Vernomen dat een buurtbewoner de belastingdienst heeft verwittigd maar geen resultaat. Ander verhaal gaat dat zij dit kenteken mogen voeren omdat het een “emotionele band met het land”mag hebben.

  Ik ben de weg kwijt

  Robin

  Reageren
 6. Klaver

  Niet alleen, dat deze buitenlandse werknemers (zeer waarschijnlijk) geen wegenbelasting betalen, is het ook zeer de vraag, of ze voldoende verzekerd zijn. Wat te doen in geval van aanrijding?
  Heb niet het idee, dat de wetgever goed handhaaft op buitenlandse kentekens.
  (Bij inschrijving in het GBA wordt niet gecontroleerd, of de ingeschrevene een auto bezit)
  M.n. Polen werken/wonen al jaren in Nederland, maar blijven met pools kenteken rijden.
  Dat doen ze natuurlijk niet, omdat ze hier wegenbelasting gaan/willen betalen.
  Kennissen van mij verbleven ‘s zomers maanden in Spanje. Hebben hun auto op spaans kenteken laten plaatsen. (weinig wegenbelasting) Gaan al jaren niet meer naar Spanje, maar hebben nog een paar jaar zonder problemen/zonder wegenbelasting hier in Nederland met hun auto rondgereden.

  Reageren
 7. Demi

  Ga vooral de kliklijn bellen wanneer je vermoedt dat jouw buren ergens mee weg komen waar je zelf niet van kan genieten. Wat een trots.

  Reageren
  1. lauwke

   Klikken is zinloos, we hebben het hier over belasting ontduiking van buitenlandse arbeiders. Deze lieden komen uit een arm land en zijn dus zielig, nou dan weet je wel hoe de politiek erover denkt.

   Reageren
 8. Ouwendijk

  Hallo iedereen wat ook heel erg is dat de Polen Bulgaren Roemenen
  Ect ect ect ook geen parkeer geld hoeven te betalen
  Ook niet in den haag
  In heb voor mijn huis een invalide parkeerplaats met kenteken
  Omdat ik reuma heb en copd
  Mijn vrouw heeft ook reuma en ook een invalideplaats met kenteken
  Ik moet ook gewoon parkeer vergunning betalen 40 euro per jaar
  Mijn vrouw heeft dus ook een plaats die kost dus 420 euro
  Ja want dat is een tweede auto een luxe dus
  De auto van mijn vrouw is dus aangepast
  Maar de witte kenteken platen bij mij in de straat betalen dus niks
  En ze wonen met zijn drieën in huis dus ook drie auto,s
  Parkeerwachters doet er niks aan heeft vegen nut is het antwoord
  Wat een mooi land hebben wij

  Reageren
 9. j.peters

  ik woon al 10 jaar in duitsland maar ga weer terug naar nederland hoelang moet ik een auto op mijn naam hebben staan om geen bpm of zoiets dergelijks te hoeven betalen, en hoelang mogen mijn eigen duitse platen erop blijven zitten.
  gr Jack

  Reageren
 10. Peter van Brussel

  Ik wil graag het volgende voorleggen: Als internationaal bedrijf hebben wij een promotiebus met engels kenteken in Engeland rijden die daar geleased wordt. Nu willen we die bus voor een beurs naar NL halen door een een collega die in Nederland woont. Moet er nog iets geregeld worden? Daarnaast willen we diezelfde bus volgend jaar 3 maanden in NL laten rondrijden. Hierop zit een Nederlandse chauffeur die we inhuren. Hoe zit het met de wegenbelasting en mag deze persoon in een engelse auto (stuur rechts) rijden?

  Groet Peter

  Reageren
 11. lauwke

  In onze straat in Schiedam West zijn veel Bulgaren neergestreken. Ze wonen er meer dan twee jaar, en hebben vrijwel direct na het arriveren in Nederland een auto gekocht op Nederlands kenteken. Enkele weken na aanschaf verdwijnen deze auto’s voor even naar Bulgarije om met een Bulgaars kenteken terug te komen. Ik als leek zie dat al een keer of acht gebeuren, en ik ga er van uit de overheid ook. Elke auto in de straat is bekend bij de politie. Het is mij wel duidelijk geworden dat de overheid de integratie van deze lieden zelfs op een onwettige manier ondersteunen. Het hoeft geen betoog waarom deze auto’s op gas rijden of loodzwaar zijn en op diesel rijden.

  Reageren
 12. Alison meldrum

  Heb een vraag . Mijn vrouw komt uit Schotland en is in januari 2013 hier komen wonen en heeft haar auto toen meegenomen vanuit Schotland deze is nadat ze hier was niet meer op openbare weg geweest en in april 2013 naar sloop gegaan heb er bewijs van. Ze had nog woning in Schotland en daar stond auto geregistreerd tot juli 2013(wegenbelasting) toen auto hier na sloop is gegaan heeft ze een kopie ervan naar Schotland gestuurd met bericht erbij dat hier na sloop is gegaan en niet meer bestaat auto.nu moet ik nog steeds wegebelasting betalenen al 2.5 jaar in beroep ertegen dat ik nog belasting voor moet betalen . Kan dat ?. Heb bewijs van sloperij dat hun auto hebben ingenomen en gesloopt word.
  Het totaal bedrag wat ik terug zou moeten krijgen is €2264 maar volgens brief krijg ik dat niet en dat de boetes vernietig worden maar al de maanden nadat auto al gesloopt is krijg ik niet meer terug.
  En kreeg vandaag weer een aanslag voor die zelfde auto van €224 en voor eerste kwartaal en een nieuwe voor tweede kwartaal 2016
  Kan iemand me helpen of dit zomaar kan.
  Mvg alison meldrum

  Reageren
 13. ric

  ik woon zelf in de Tarwewijk Rotterdam , mijn buurman heeft 7 jaar geleden een heel pand gekocht en woon er zelf en verhuur ook kamers aan zeven personen en ze hebben allemaal een auto en de buurman rijd al 7 jaar een dikke BMW wat ik niet kan betalen met een Poolse kenteken. hoe kan dit dat hij nog steeds mee rijd.
  mvg, Ric

  Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>