Categorie archief: Directeur-grootaandeelhouder

Crisisheffing – Werkgeversheffing hoge lonen

De werkgeversheffing hoge lonen, ook wel de crisisheffing of pseudo-eindheffing voor hoog loon genoemd, is per 1 januari 2013 ingevoerd. Het is een heffing van 16% over lonen boven de € 150.000 die de werkgever moet betalen. Bij de introductie van de maatregel werd aangegeven dat het een tijdelijke crisisheffing is. Toch heeft het kabinet besloten om de werkgeversheffing hoge lonen met een jaar te verlengen. Deze maatregel is opgenomen in het Belastingplan 2014. Lees verder