Categorie archief: Belastingtips

Belastingvoordeel voor duurzaam opgewekte energie

windturbines_belastingvoordeelIn het regeerakkoord is een verlaagd energiebelastingtarief voor duurzaam opgewekte energie aangekondigd.[1] In het Belastingplan 2014 wordt daar nu concreet uitvoering aan gegeven. De verlaging van het energiebelastingtarief heeft betrekking op kleinschalige, duurzame opwekking van energie waarvoor geen rijkssubsidie wordt ontvangen. Het verlaagde tarief is alleen bedoeld voor collectieve opwekking (door en) voor particuliere kleinverbruikers. Belangrijk is dat de energie in de nabijheid van de particuliere kleinverbruikers wordt geproduceerd. De energieverbruiker betaalt door de verlaging van het tarief minder energiebelasting op zijn energierekening. De coöperatie levert niet daadwerkelijk direct energie aan het lid van de coöperatie, maar aan een energiemaatschappij. Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan bedraagt de verlaging van het energiebelastingtarief 7,5 eurocent per kWh. Lees verder

Motorrijtuigenbelasting (MRB) en Oldtimers

Oldtimer motorrijtuigenbelastingOp dit moment geldt een vrijstelling voor motorrijtuigen van 30 jaar en ouder (‘oldtimers’) in de motorrijtuigenbelasting (zie artikel 72 lid 1 onderdeel b Wet MRB). Voor vrachtauto’s of autobussen geldt de vrijstelling alleen indien deze niet bedrijfsmatig worden gebruikt. Voor auto’s tussen de 25 en 30 jaar geldt op dit moment een overgangsregeling (artikel 72 lid 4 Wet MRB). Vanaf 1 januari 2014 zijn alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Deze verandering in de ‘oldtimerregeling’ komt door het Belastingplan 2014. Lees verder

Belastingdienst beantwoordt vragen over zonnepanelen en btw

Op 20 juni 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijke uitspraak gewezen (de zaak ‘Fuchs’) voor particulieren met zonnepanelen. Dit arrest bevestigt dat particulieren met zonnepanelen op hun dak onder bepaalde omstandigheden kwalificeren als ondernemer voor de btw. Hierover heb ik eerder een artikel geschreven. Op de website van de Belastingdienst is op 8 november een nieuwsbericht gepubliceerd over zonnepanelen en ondernemerschap voor de btw. De Belastingdienst geeft antwoord op veelgestelde vragen over de praktische uitwerking van het arrest van het Hof van Justitie. Lees verder

Fiscaal voordeel bij elektrische auto

Elektrische auto fiscaal voordeelIn het vorige artikel heb ik geschreven dat een ondernemer die een elektrische auto aanschaft recht kan hebben op MIA, KIA en de Vamil. Dit zijn fiscale regelingen die voordeel opleveren. In dit artikel zal ik uiteenzetten welke voordelen particulieren bij een elektrische auto hebben. Welke voordelen heeft een particulier eigenlijk? Lees verder

Fiscaal voordeel bij elektrische auto voor ondernemers

Elektrische auto fiscaal voordeelOndernemers hebben veel voordeel bij de aanschaf van een elektrische auto. Een ondernemer die een elektrische auto koopt voor een consumentenprijs van € 50.000 heeft een voordeel van meer dan € 13.000. Hoe kan het dat een ondernemer zoveel voordeel heeft?
Lees verder

Buitenlandse kentekens en Motorrijtuigenbelasting (MRB)

Buitenlands kentekenDe Staatssecretaris voor Financiën heeft maatregelen aangekondigd om een eind te maken aan de situatie dat geen motorrijtuigenbelasting (MRB) wordt betaald voor auto’s met een buitenlands kenteken, die feitelijk ter beschikking staan aan een inwoner van Nederland. Over dit probleem heb ik eerder al bericht: Buitenlandse kentekens betalen geen belasting. De Staatssecretaris wil naar een situatie toe waarin alle auto-eigenaren die langere tijd in Nederland wonen en werken, in beginsel MRB en belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) betalen. Om dit te bereiken heeft hij verscherpte toezicht en veranderende wetgeving aangekondigd. Lees verder

Bitcoins en belastingen

Bitcoin vastgehouden door een handWaarschijnlijk heb je al een hoop over bitcoins gelezen. Deze nieuwe, digitale valuta heeft een ongekende hoeveelheid media aandacht gekregen en krijgt dat nog steeds. In dit artikel wordt duidelijk gemaakt hoe het zit met bitcoins in relatie tot belastingen. Maar voordat ik daaraan toekom zal ik eerst uitleggen wat deze ‘digitale revolutie’ inhoudt. Lees verder

Box 3 fraude door Turken en Marokkanen? Onzin!

Vakantiehuizen TurkijeNu.nl publiceerde afgelopen dinsdag een nieuwsartikel met de headline ‘Weekers wil fraude Marokko en Turkije’ aanpakken. Het nieuwsbericht is gepubliceerd naar aanleiding van Kamervragen door SP-Kamerlid Farshad Bashir.

In het nieuwsbericht staat dat mensen met een huis in het buitenland dit in box 3 moeten opgeven bij hun belastingaangifte. Klopt dit?
Ja.
Is het erg als Turkse Nederlanders of Marokkaanse Nederlanders hun vakantiewoning in box 3 moeten opgeven?
Nee, en ik ga dit uitleggen. Lees verder