Motorrijtuigenbelasting (MRB) en Oldtimers

Oldtimer motorrijtuigenbelastingOp dit moment geldt een vrijstelling voor motorrijtuigen van 30 jaar en ouder (‘oldtimers’) in de motorrijtuigenbelasting (zie artikel 72 lid 1 onderdeel b Wet MRB). Voor vrachtauto’s of autobussen geldt de vrijstelling alleen indien deze niet bedrijfsmatig worden gebruikt. Voor auto’s tussen de 25 en 30 jaar geldt op dit moment een overgangsregeling (artikel 72 lid 4 Wet MRB). Vanaf 1 januari 2014 zijn alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Deze verandering in de ‘oldtimerregeling’ komt door het Belastingplan 2014.[1] Ook komt er een overgangsregeling voor personen- en bestelauto’s rijdend op benzine, motorfietsen, bussen en vrachtauto’s, die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn maar nog geen 40 jaar.Hiermee vervalt de oude overgangsregeling.[2] De nieuwe overgangsregeling geldt niet voor diesel of LPG personen- en bestelauto’s.[3]

Nieuwe overgangsregeling oldtimers

Voertuigen die onder de overgangsregeling vallen komen in aanmerking voor een kwarttarief. Het kwarttarief geldt voor een heel kalenderjaar met een maximum van € 120.[4] De voorwaarde voor het kwarttarief is dat in de maanden januari, februari en december geen gebruik mag worden gemaakt van de openbare weg.[5] Dit betekent dat ook niet op de openbare weg geparkeerd mag worden. Mocht in die periode toch gereden en/of geparkeerd worden op de openbare weg, dan is de eigenaar van het voertuig alsnog de normale MRB verschuldigd voor het gehele kalenderjaar en een verzuimboete (verzuimboete bedraagt maximaal € 4920).[6] De wetgever heeft deze voorwaarde geïntroduceerd om dagelijks gebruik van de oldtimer te ontmoedigen maar toch een vrijstelling te kunnen behouden voor mensen die de oldtimer hobbymatig gebruiken. De eigenaar van het voertuig kan jaarlijks vanaf 1 oktober aan geven of hij komend kalenderjaar kiest voor de overgangsregeling. De aanvraag en de betaling moeten gedaan zijn vóór 1 januari. Indien geen verzoek wordt ingediend of niet op tijd wordt betaald geldt de overgangsregeling niet en geldt het normale tarief van de motorrijtuigenbelasting.[7] De overgangsregeling treedt op 1 januari 2014 in werking. Om in 2014 van deze regeling gebruik te kunnen maken heeft iedere belastingplichtige tot 1 maart 2014 de tijd om een keuze te maken.[8] In de maanden januari en februari kunnen houders van oldtimers dus van de openbare weg gebruik maken.[9]

Voetnoten

  1. Artikel XIX onderdeel E ten eerste Belastingplan 2014
  2. Artikel XIX onderdeel E ten tweede Belastingplan 2014
  3. Artikel 84a lid 3 sub b Wet op de motorrijtuigenbelasting
  4. Artikel 84a lid 1 en lid 2 Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
  5. Artikel 84a lid 3 sub c Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
  6. Artikel 84a lid 9 Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
  7. Artikel 84a lid 3 sub e Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
  8. Artikel 84b lid 1 Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
  9. Artikel 84b lid 2 Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>